انرژی
دسته بندی :
تصویب برنامه سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان

تصویب برنامه سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان

آب و نیروگاه آبی
اقدام ماندگار و تاریخی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی/ تامین نیاز آب صنعت و شرب مردم کرمان با خط انتقال امید
استاندار کرمان تأکید کرد:

اقدام ماندگار و تاریخی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی/ تامین نیاز آب صنعت و شرب مردم کرمان با خط انتقال امید

آب و نیروگاه آبی
اعتبار تکمیل پروژه آب و فاضلاب انزلی تامین می‌شود
دنیامالی با اشاره به سفر کمیسیون عمران مجلس به شهر انزلی:

اعتبار تکمیل پروژه آب و فاضلاب انزلی تامین می‌شود

آب و نیروگاه آبی
ضرورت توجه به بحث تامین آب واحد‌های صنعتی استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد:

ضرورت توجه به بحث تامین آب واحد‌های صنعتی استان

آب و نیروگاه آبی
حمایت دولت از اقدامات بخش خصوصی برای انتقال آب دریا به فارس

حمایت دولت از اقدامات بخش خصوصی برای انتقال آب دریا به فارس

آب و نیروگاه آبی
بررسی وضعیت کنونی آب شرب اهواز/ رفع مشکلات آبی میان استان‌ها با راهکاری کارشناسی
نقدعلی سفر کمیته آب کمیسیون کشاورزی به استان خوزستان را تشریح کرد

بررسی وضعیت کنونی آب شرب اهواز/ رفع مشکلات آبی میان استان‌ها با راهکاری کارشناسی

آب و نیروگاه آبی
ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس، شاهرگ حیاتی توسعه کرمان

ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس، شاهرگ حیاتی توسعه کرمان

آب و نیروگاه آبی
آینده بازار نفت ایران با احیای برجام

آینده بازار نفت ایران با احیای برجام

آب و نیروگاه آبی
بازدید اعضای کمیسیون عمران از تصفیه خانه فاضلاب انزلی/ ارزیابی میزان پیشرفت پروژه راه آهن قزوین- رشت - انزلی
در جریان نظات میدانی اعضای کمیسیون عمران از شهر انزلی صورت گرفت؛

بازدید اعضای کمیسیون عمران از تصفیه خانه فاضلاب انزلی/ ارزیابی میزان پیشرفت پروژه راه آهن قزوین- رشت - انزلی

آب و نیروگاه آبی
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی:

تربت حیدریه و خواف نیز مشمول طرح انتقال آب ازخلیج فارس به خراسان رضوی می‌شوند

آب و نیروگاه آبی