مسکن و ساختمان
دسته بندی :
تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی
طرح جدید مجلس؛

تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی
وعده ارزان شدن سیمان در چند هفته آینده! / در بخش سیمان صادراتی نیست

وعده ارزان شدن سیمان در چند هفته آینده! / در بخش سیمان صادراتی نیست

مصالح ساختمانی
مخالفت وزیر راه و شهرسازی با ورود مصالح ساختمانی به بورس

مخالفت وزیر راه و شهرسازی با ورود مصالح ساختمانی به بورس

مصالح ساختمانی
با ورود مصالح ساختمانی به بورس مخالفم

با ورود مصالح ساختمانی به بورس مخالفم

مصالح ساختمانی
برق نیست، سیمان نیست!
مدیر عامل سیمان تهران:

برق نیست، سیمان نیست!

مصالح ساختمانی
بیست دلال قیمت سیمان را مشخص می‌کنند! / گرانی میوه سر به فلک کشیده است

بیست دلال قیمت سیمان را مشخص می‌کنند! / گرانی میوه سر به فلک کشیده است

مصالح ساختمانی
بررسی علل افزایش نرخ مصالح ساختمانی زیر ذره بین کمیسیون عمران
هفته جاری صورت می‌گیرد؛

بررسی علل افزایش نرخ مصالح ساختمانی زیر ذره بین کمیسیون عمران

مصالح ساختمانی
انجام ۶۷۸ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی و توزیعی سیمان طی ۳ ماهه نخست امسال در قم
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت قم خبر داد؛

انجام ۶۷۸ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی و توزیعی سیمان طی ۳ ماهه نخست امسال در قم

مصالح ساختمانی
دلیل گرانی سیمان و میلگرد چیست؟

دلیل گرانی سیمان و میلگرد چیست؟

مصالح ساختمانی