متالورژی و مواد
دسته بندی :
صنعت کک سازی صنعتی طاقت فرساست/ کک نفتی در کشور جدی گرفته نشده است
‌ «می‌متالز» در نشست کلاب هاوسی مصرف کربن در روند تولید فولاد را بررسی کرد:

صنعت کک سازی صنعتی طاقت فرساست/ کک نفتی در کشور جدی گرفته نشده است

کک متالورژی
تکمیل دومینو در واحد کک سازی مادر صنعت فولاد ایران

تکمیل دومینو در واحد کک سازی مادر صنعت فولاد ایران

کک متالورژی
فردا رقم می‌خورد؛

عرضه ۶۰۰ تن کک در بورس کالا

کک متالورژی