حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
آزادراه منجیل-رودبار به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید

آزادراه منجیل-رودبار به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید

جاده و بزرگراه
افزایش ۶۵ درصدی هزینه بهسازی جاده ترانزیتی تهران-قم

افزایش ۶۵ درصدی هزینه بهسازی جاده ترانزیتی تهران-قم

جاده و بزرگراه
۳۲۱ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در ۱۷ استان افتتاح شد

۳۲۱ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در ۱۷ استان افتتاح شد

جاده و بزرگراه
افتتاح ۳۰۶۰ میلیارد تومان پروژه بزرگراهی در ۱۷ استان

افتتاح ۳۰۶۰ میلیارد تومان پروژه بزرگراهی در ۱۷ استان

جاده و بزرگراه
۳ چالش کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای و تاثیر منفی بر تامین کالای اساسی

۳ چالش کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای و تاثیر منفی بر تامین کالای اساسی

جاده و بزرگراه
۱۲۳۴