علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شوند
با رای اکثر نمایندگان مجلس؛

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شوند

الکترونیک