اجتماعی
دسته بندی :
آیین رونمایی از کتاب
با همکاری و مساعدت ذوب آهن اصفهان صورت گرفت:

آیین رونمایی از کتاب "جوهر سرخ"همراه با اختتامیه جشنواره کتابخوانی دفاع مقدس

جامعه و اجتماع
لوگوی منتخب جشنواره آوانا معرفی شد
پس از انجام مراحل داوری و بررسی آثار دریافتی؛

لوگوی منتخب جشنواره آوانا معرفی شد

جامعه و اجتماع
قدرت روابط عمومی در افکار و یا ابزار؟

قدرت روابط عمومی در افکار و یا ابزار؟

جامعه و اجتماع
حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت

حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت

جامعه و اجتماع
استقبال استانداری یزد از الگوی توسعه اجتماعی رسالت

استقبال استانداری یزد از الگوی توسعه اجتماعی رسالت

جامعه و اجتماع