حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
تلاش برای احداث پایانه ۴۴ هکتاری دولت‌آباد

تلاش برای احداث پایانه ۴۴ هکتاری دولت‌آباد

مترو
پیشرفت ۹۵ درصدی سیستم سیگنالینگ مترو هشتگرد

پیشرفت ۹۵ درصدی سیستم سیگنالینگ مترو هشتگرد

مترو
تکریم ۲۱۰ همسایه دو ایستگاه افتتاح شده اخیر مترو

تکریم ۲۱۰ همسایه دو ایستگاه افتتاح شده اخیر مترو

مترو
دو ایستگاه جدید متروی تهران افتتاح شد

دو ایستگاه جدید متروی تهران افتتاح شد

مترو
یک خبر خوب مترویی برای مراجعان بیمارستان امام خمینی (ره)

یک خبر خوب مترویی برای مراجعان بیمارستان امام خمینی (ره)

مترو
افتتاح ۲۸ ایستگاه مترو طی ۴۴ ماه

افتتاح ۲۸ ایستگاه مترو طی ۴۴ ماه

مترو
استفاده از توان داخلی برای احداث پایانه مترویی آزادگان

استفاده از توان داخلی برای احداث پایانه مترویی آزادگان

مترو
سرکشی به ۱۸۰ همسایه ایستگاه‌های مترو در پویش «همسایه؛ سپاس»

سرکشی به ۱۸۰ همسایه ایستگاه‌های مترو در پویش «همسایه؛ سپاس»

مترو