آهن و فولاد
دسته بندی :

تداوم ثبات قیمت‌ها دربازار فولاد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
بازار بیلت وارداتی در چین صعودی است

بازار بیلت وارداتی در چین صعودی است

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
آغاز هفته با ثبات قیمت‌ها

آغاز هفته با ثبات قیمت‌ها

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
افزایش تمایل به خرید بیلت ایران در چین

افزایش تمایل به خرید بیلت ایران در چین

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
رکوردشکنی تولید تختال‌های گرید API محیط‌های نفت و گاز ترش و شیرین در فولاد مبارکه
در سال ۹۹ محقق شد:

رکوردشکنی تولید تختال‌های گرید API محیط‌های نفت و گاز ترش و شیرین در فولاد مبارکه

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
تداوم رشد قیمت شمش

تداوم رشد قیمت شمش

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
افزایش فروش شمش فولاد «ارفع» در سال ۹۹

افزایش فروش شمش فولاد «ارفع» در سال ۹۹

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
رشد نرخ شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها

رشد نرخ شمش فولاد از سوی ذوبی‌ها

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
جوانه رونق از واگرایی بهای فولاد
بهای مصنوعات تخت در بازار‌های جهانی با جرقه‌های مثبت روبه‌رو شده است

جوانه رونق از واگرایی بهای فولاد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)