فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
پیش بینی ثبت رکوردی جدید برای آلومینیوم

پیش بینی ثبت رکوردی جدید برای آلومینیوم

آلومینیوم
قیمت آلومینیوم به بیش از ۲۶۰۰ دلار رسید

قیمت آلومینیوم به بیش از ۲۶۰۰ دلار رسید

آلومینیوم
مسیر هموار درآمدزایی
ارزش معاملات این شرکت آلومینیوم به ۱۱۴ میلیارد تومان نزدیک شد؛

مسیر هموار درآمدزایی "ایرالکو" در جاده صعود

آلومینیوم
رشد ۲۱ میلیارد تومانی درآمد آلومینیوم المهدی
آرزویی شبیه به نیمه نخست تیرماه نیز "آرزوست"؛

رشد ۲۱ میلیارد تومانی درآمد آلومینیوم المهدی

آلومینیوم
یادواره شهدای معظم پنجم مرداد شرکت آلومینیوم ایران برگزار شد

یادواره شهدای معظم پنجم مرداد شرکت آلومینیوم ایران برگزار شد

آلومینیوم
عملکرد فایرا در تیرماه چگونه بود؟

عملکرد فایرا در تیرماه چگونه بود؟

آلومینیوم
ادامه سیر صعودی قیمت آلومینیوم

ادامه سیر صعودی قیمت آلومینیوم

آلومینیوم
محرک‌های نوسان قیمتی آلومینیوم

محرک‌های نوسان قیمتی آلومینیوم

آلومینیوم
افزایش تولید آلومینیوم اولیه جهان در ماه ژوئن

افزایش تولید آلومینیوم اولیه جهان در ماه ژوئن

آلومینیوم
درآمد فنوال در تیرماه چگونه ارزیابی شد؟

درآمد فنوال در تیرماه چگونه ارزیابی شد؟

آلومینیوم