آهن و فولاد
دسته بندی :
افزایش ۲۰ درصدی تولید در کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۹۹

افزایش ۲۰ درصدی تولید در کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۹۹

فولادهای آلیاژی
نماد یک شرکت فعال در حوزه فولاد در فرابورس درج شد

نماد یک شرکت فعال در حوزه فولاد در فرابورس درج شد

فولادهای آلیاژی
درج شرکت فروسیلیسیم خمین در فرابورس ایران
پلاک ۱۴۳ بازاردوم فرابورس نیز آمد؛

درج شرکت فروسیلیسیم خمین در فرابورس ایران

فولادهای آلیاژی