صنایع کوچک
دسته بندی :
‌می‌متالز - نظام مبادلات پیمانکاری فرعی به‌طور کامل اجرا شود
سیدمهدی طبیب زاده در نشست شورای گفت‌وگوی کرمان

‌می‌متالز - نظام مبادلات پیمانکاری فرعی به‌طور کامل اجرا شود

صنایع کوچک
عدم اجرای قانون یکی از موانع گسترش صنایع کوچک/مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد
در نشست "کمیته استان تهران فراکسیون اصناف و اشتغال" مطرح شد؛

عدم اجرای قانون یکی از موانع گسترش صنایع کوچک/مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد

صنایع کوچک
تسهیل امکان بیمه‌گزاری برای شبکه گاز و برق واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط
پیشنهاد وزارت صمت؛

تسهیل امکان بیمه‌گزاری برای شبکه گاز و برق واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط

صنایع کوچک