حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
سفیر ایران: ایجاد کریدور شمال-جنوب جایگزین مناسبی برای کانال سوئز است

سفیر ایران: ایجاد کریدور شمال-جنوب جایگزین مناسبی برای کانال سوئز است

حمل و نقل و لجستیک
سیستم حمل‌ونقل کشور باید توسط یک متولی مشخص اداره شود
سید علی حسینی:

سیستم حمل‌ونقل کشور باید توسط یک متولی مشخص اداره شود

حمل و نقل و لجستیک
باید موازی کاری‌های نظام لجستیک حذف شود
وزیر راه و شهرسازی در نشست اتاق اصفهان:

باید موازی کاری‌های نظام لجستیک حذف شود

حمل و نقل و لجستیک