زمین شناسی
دسته بندی :
افزایش ذخیره مجتمع طلای موته
در سال ۱۴۰۰ محقق می‌شود:

افزایش ذخیره مجتمع طلای موته

اکتشافات معدنی
اکتشافات میلیارد تنی کرمان جایگاه ایران را ارتقا می‌دهد
مدیرعامل مس:

اکتشافات میلیارد تنی کرمان جایگاه ایران را ارتقا می‌دهد

اکتشافات معدنی
معاون وزیر صمت: ایجاد انگیزه جهت توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کلیدی است

معاون وزیر صمت: ایجاد انگیزه جهت توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کلیدی است

اکتشافات معدنی
انتشار اولین نقشه هوشمند ژئوشیمی رسوبی و آلاینده‌های زیست‌محیطی خزر

انتشار اولین نقشه هوشمند ژئوشیمی رسوبی و آلاینده‌های زیست‌محیطی خزر

اکتشافات معدنی
آغاز اکتشاف سیستماتیک از سال ۱۴۰۰ در کشور/ ثبت جهانی دریاچه گهر در لرستان
معاون وزیر صمت در جلسه شورای عالی معادن لرستان خبر داد:

آغاز اکتشاف سیستماتیک از سال ۱۴۰۰ در کشور/ ثبت جهانی دریاچه گهر در لرستان

اکتشافات معدنی
۱۲