حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
توسعه آذربایجان غربی در گرو توسعه پایانه‌های مرزی
رئیس اتاق ارومیه در بازدید از پایانه مرزی رازی خوی

توسعه آذربایجان غربی در گرو توسعه پایانه‌های مرزی

پایانه ها
صدور بیش‌از ۱.۵ میلیون تن کالا از پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه

صدور بیش‌از ۱.۵ میلیون تن کالا از پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه

پایانه ها
مرز ریمدان رونق دهنده مسیر‌های داخلی تجاری ایران و پاکستان است
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:

مرز ریمدان رونق دهنده مسیر‌های داخلی تجاری ایران و پاکستان است

پایانه ها
صف کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان سنگین شد
به‌واسطه همکاری نکردن گمرک ترکیه در پذیرش کامیون‌های ورودی

صف کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان سنگین شد

پایانه ها