انرژی
دسته بندی :
خودکفایی ایران در چهارمین کاتالیست پرمصرف صنعت پتروشیمی

خودکفایی ایران در چهارمین کاتالیست پرمصرف صنعت پتروشیمی

کاتالیست ها
تولید ۷/۵هزار تن انواع کاتالیست‌ در نفت و گاز سرو

تولید ۷/۵هزار تن انواع کاتالیست‌ در نفت و گاز سرو

کاتالیست ها
خوارزمی؛ فولاد خوزستان تهاتر کاتالیست؛ راهکار برنده

خوارزمی؛ فولاد خوزستان تهاتر کاتالیست؛ راهکار برنده

کاتالیست ها
پتروشیمی شازند؛ میزبان جدید کاتالیست‌های ریفرمینگ خوارزمی

پتروشیمی شازند؛ میزبان جدید کاتالیست‌های ریفرمینگ خوارزمی

کاتالیست ها
اجرای راهکار بهینه احداث واحد سولفورزدایی؛ پارس فولاد سبزوار

اجرای راهکار بهینه احداث واحد سولفورزدایی؛ پارس فولاد سبزوار

کاتالیست ها
۱۲۳