اخبار سرویس صنایع کوچک
اصلاح ضوابط استقرار واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی به نفع سرمایه گذاران
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اصلاح ضوابط استقرار واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی به نفع سرمایه گذاران

‌می‌متالز - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی در شهرک‌های صنعتی به نفع سرمایه‌گذاران خبر داد.
یک ماه پیش