رسانه
دسته بندی :
گزارش تصویری از معدن مس پورفیری صاحب دیوان (۲)
«می متالز» گزارش می‌دهد:

گزارش تصویری از معدن مس پورفیری صاحب دیوان (۲)

عکس
گزارش تصویری از معدن مس پورفیری صاحب دیوان (۱)
«می متالز» گزارش می‌دهد:

گزارش تصویری از معدن مس پورفیری صاحب دیوان (۱)

عکس
گزارش تصویری از آیین بهره برداری از طرح‌های هلدینگ بزرگ میدکو
تجلی توانمندی بخش خصوصی در سازندگی کشور

گزارش تصویری از آیین بهره برداری از طرح‌های هلدینگ بزرگ میدکو

عکس