اجتماعی
دسته بندی :

پاداش پایان خدمت بازنشستگان پرداخت می‌شود

بازنشستگان و مستمری بگیران
پرداخت وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان تا عصر امروز

پرداخت وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان تا عصر امروز

بازنشستگان و مستمری بگیران

وام هفت میلیون تومانی بازنشستگان واریز نشد

بازنشستگان و مستمری بگیران
افزایش ۴ میلیون تومانی وام ضروری بازنشستگان فولاد

افزایش ۴ میلیون تومانی وام ضروری بازنشستگان فولاد

بازنشستگان و مستمری بگیران
تصویب بدهی صندوق‌های بازنشستگی/ واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای بار دوم پس از سال ۹۹

تصویب بدهی صندوق‌های بازنشستگی/ واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای بار دوم پس از سال ۹۹

بازنشستگان و مستمری بگیران
پرداخت هزینه درمانی بازنشستگان کمتر از ۲۴ ساعت

پرداخت هزینه درمانی بازنشستگان کمتر از ۲۴ ساعت

بازنشستگان و مستمری بگیران
مستمری مددجویان بهزیستی واریز شد؟

مستمری مددجویان بهزیستی واریز شد؟

بازنشستگان و مستمری بگیران
حقوق همه‌ی بازنشستگان واریز شد؟

حقوق همه‌ی بازنشستگان واریز شد؟

بازنشستگان و مستمری بگیران
پیگیری پرداخت معوقه فروردین ماه حقوق بازنشستگان/ توضیح در خصوص سقف مبلغ حقوق بازنشستگی

پیگیری پرداخت معوقه فروردین ماه حقوق بازنشستگان/ توضیح در خصوص سقف مبلغ حقوق بازنشستگی

بازنشستگان و مستمری بگیران