تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۲۳
کد خبر: ۲۰۳۳۷۸
سخاش در آخرین ماه سال ۲۱۸ میلیارد ریالی فروش داشت؛
‌می‌متالز - بیشترین فروش شرکت در آذرماه محقق شده که فروش اسفندماه معادل ۵۳۱ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش می‌متالز، شرکت سیمان خاش در اسفند ماه سال گذشته که آخرین ماه از سال مالی شرکت محسوب می‌گردد، موفق به کسب درآمد عملیاتی ۲۳۴ میلیارد ریالی شده است. این فروش نسبت به بهمن ماه کمتر از ۱۰ درصد افزایش درآمد داشته است.

افزایش جزئی نرخ محصولات سیمان خاش در اسفند ماه

به این ترتیب کل فروش شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به ۲ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال رسیده است. این فروش نسبت به سال مالی قبل از آن در حدود ۷۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نرخ فروش محصولات "سخاش" همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد، در اسفند ماه با افزایش جزئی همراه بوده است و نرخ سیمان پاکتی پوزولانی به عنوان محصول اصلی شرکت با ۱ درصد افزایش نسبت به بهمن ماه به بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال در هر تن رسیده است.

در نمودار زیر روند فروش ماهیانه شرکت در ۶ ماه قبل ارائه شده است.

افزایش جزئی نرخ محصولات سیمان خاش در اسفند ماه

همان گونه که در نمودار نیز مشخص است، بیشترین فروش شرکت در آذرماه محقق شده که فروش این ماه معادل ۵۳۱ میلیارد ریال بوده است.

منبع: بورس نیوز