تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۴۱
کد خبر: ۲۰۳۴۷۷
‌می‌متالز - چهل و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک در شهر بانکوک پایتخت تایلند برپا شده است. این نمایشگاه تا ۴ آوریل ادامه دارد.

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

نمایشگاه بین المللی خودرو بانکوک

 

منبع: فرارو