تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۲۵
کد خبر: ۲۰۳۹۹۰
‌می‌متالز - تمام دستگاه‌های اجرایی نهایت باید تا خرداد ماه اطلاعات فردی، استخدامی، احکام کارگزینی یا قرارداد کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند؛ هرگونه پرداختی از این زمان مشروط به ثبت اطلاعات خواهد بود. ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) از سال‌ها پیش مورد تاکید بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹ و همچنین قانون بودجه سال‌جاری دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند.

به گزارش می‌متالز، این تکلیف به منظور ساماندهی نیروی انسانی، کارکنان دولت و انضباط مالی است که در قوانین بودجه تکلیف می‌شود و درج این اطلاعات حقی را برای استخدام یا به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. این درحالی است که در تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ جریان ثبت اطلاعات کارکنان مورد تاکید قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات فردی، استخدامی، احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی کنند. کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد‌های کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت گرفته می‌شوند شامل این تکلیف برای ثبت اطلاعات خواهید بود. با توجه به ضرورت اعلام اطلاعات مربوط به کارکنان، پرداخت‌ها نیز مشروط به آن شده است؛ به‌طوری که از خرداد امسال، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان صرفا براساس اطلاعات سامانه پاکنا انجام می‌شود و هرگونه پرداخت مستقیم، مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبار هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات در این سامانه است. در سال گذشته نیز در قانون بودجه تاکید شده بود که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان را در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند و هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در واقع مشروط به این ثبت اطلاعات شده بود. اما سازمان اداری و استخدامی تا کنون گزارشی از روند ثبت اطلاعات و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی به‌صورت عمومی منتشر نکرده است.

منبع: دنیای اقتصاد