تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۵۲
کد خبر: ۲۰۴۱۶۶
در مقایسه با دوره مشابه گذشته؛
‌می‌متالز - شرکت پالایشگاه نفت تبریز در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۲۳ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۷۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۶۹ درصد سود خالص، افزایش ۱۴۹ درصد دارایی‌ها و افزایش ۱۷۲ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش می‌متالز، نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۱۲.۲ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ به ۸.۶ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، کاهش پیدا کرده است.

همچنین در این دوره، نسبت حاشیه سود خالص شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت جمع بدهی به جمع دارایی‌ها از ۶۳ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت سود انباشته به دارایی‌ها از ۰.۱۷ به ۰.۲۹ افزایش پیدا کرده است.

همچنین، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت تبریز ۱۴.۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

سود خالص "شبریز" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۴۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۲۰۰۸ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت تبریز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۲۳ درصد درآمد‌های عملیاتی
 • افزایش ۷۰ درصد سود عملیاتی
 • افزایش ۶۹ درصد سود خالص
 • افزایش ۱۴۹ درصد دارایی‌ها
 • افزایش ۱۷۲ درصد سود انباشته
 • افزایش ۷۱ درصد حقوق مالکانه
 • کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۲.۳ درصد به ۸ درصد
 • کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۱۲.۲ درصد به ۸.۶ درصد
 • کاهش حاشیه سود خالص از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد
 • کاهش بازده دارایی از ۴۱ درصدبه ۲۹ درصد
 • کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۹۸ درصد به ۶۶ درصد

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)