تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۹:۱۸
کد خبر: ۲۱۳۳۰۱
در سال گذشته رخ داد:
‌می‌متالز - دولت سال گذشته اقدام به تامین مالی ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه کرده که معادل ۴۰ درصد تامین بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی است.

به گزارش می‌متالز، طبق گزارش وزارت اقتصاد، دولت در سال گذشته اقدام به تامین مالی ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه کرده که معادل ۴۰ درصد تامین بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی است.

بر اساس گزارش، جزییات این حجم ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هم نشان می‌دهد، دولت در ۱۲ ماه سال قبل اقدام به عرضه و فروش ۱۲۳ و ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و اخزا، ۵ و ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت سلف موازی استاندارد (در مجموع ۱۷۵ هزار میلیارد تومان) کرده است.

همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به دو صندق دارایکم و پالایش، ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام، ۶ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام (در مجموع فروش ۳۸ هزار میلیارد تومانی سهام) بود. سهم مالیات نقل و انتقال سهام نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان بود.

منبع: بورس پرس