تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۲۶
کد خبر: ۲۱۳۶۱۰
‌می‌متالز - هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افزودن مبلغ ۱۵۴ هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال به سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت کرد.

به گزارش می‌متالز، بدین ترتیب، سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران، مبلغ ۱۸۹ هزار و ۳۲ میلیارد ریال خواهد بود که به ۱۸ هزار و ۹۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم ۱۰ هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

منبع: چابک آنلاین