تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۸:۲۴
کد خبر: ۴۴۹۴۴
می متالز - با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بهای سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از 132 تومان به 260 تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها

به گزارش می متالز، هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بهای سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از 132 تومان به 260 تومان افزایش داد