تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۰:۳۸
کد خبر: ۷۹۹۹۶
می متالز - معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت بیمه ما بیان کرد: تمرکز شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی در توسعه و فروش بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی است زیرا این بیمه‌نامه‌ها همانند قلکی هستند که با جمع‌آوری نقدینگی و سرمایه‌گذاری آن در بازار سرمایه به رونق اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند.
فروش بیمه‌نامه‌های عمر در دوران تورم افزایش می‌یابد

به گزارش می متالز، صالح شیری گفت: در بحران دهه 70 در کشور ترکیه که تورمی در حدود 50 تا 100 درصد را داشت فروش بیمه نامه های عمر در آن مقاطع زمانی بیشتر از همیشه بوده و این نشان دهنده این است که با مبالغ کم می توان سرمایه گذاری درست انجام داد و تورم تاثیر به سزایی در فروش بیمه نامه عمر ندارد وحتی فروش بیمه نامه های عمر دردوران تورم افزایش می یابد.

وی، اظهار کرد: البته شاید با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور اولویت خانواده ها در خرید بیمه نامه تغییر کرده و خرید بیمه نامه از اولویت 5 ام به اولویت 7 ام رسیده باشد اما در کشور هند افراد بی خانمان نیز بیمه نامه عمردارند.

شیری ادامه داد: شرکت های بیمه ای باید باتوجه به وضعیت و شرایط اقتصادی هر شخص بیمه نامه ای را برای وی طراحی کنند نه اینکه برای همه اشخاص یک نوع بیمه نامه وجود داشته باشد در اینصورت نه تنها با کاهش بیمه نامه مواجه نشده بلکه با افزایش فروش نیز روبه رو خواهیم شد.

معاون شبکه فروش و توسعه بازاریابی شرکت بیمه ما تصریح کرد: در دهه 70 که طرح همگانی بیمه نامه های آتش سوزی ارائه شد، بیشترین فروش در روستاهای کشور بود و جالب این است که بعد هر اتفاق و پرداخت به موقع خسارت فروش بیمه نامه در آن روستا دو برابر می شد.

وی، گفت: شیوه ی فروش در شرکت های بیمه ای هنوز به صورت سنتی است که این مسئله یک ضعف برای صنعت بیمه است تازمانیکه شرکت های بیمه ای خودرا به روز نکنند متوجه نیازهای بیمه گزاران نمی شوند.

شیری افزود: صنعت بیمه نسبت به گذشته رشد خوبی داشته اما بازهم در این حوزه عقب است که علت هم دارد و مسائل اقتصادی تنها علت این موضوع نیست، به بیمه نامه های عمر در ایران مالیات تعلق می گیرد که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود.

معاون شبکه فروش و توسعه بازاریابی شرکت بیمه ما اظهارکرد: در اروپا ضریب نفوذ بیمه عمر بسیار بالاست زیرا در آنجا به بیمه نامه های عمر مالیات تعلق نگرفته  و درحدود 7 درصد سودتضمینی به بیمه نامه های عمر می دهند.

شیری توضیح داد: درکشورهای توسعه یافته اشخاص بعد از بازنشستگی علاوه بر حقوق بازنشستگی در آمدی هم بابت بیمه نامه های عمر خریداری شده خواهند داشت و همین مسئله باعث می شود که نیازی به کار مجدد و اشغال جای یک نیروی کار جوان نداشته باشند.

معاون شبکه فروش و توسعه بازاریابی شرکت بیمه ما بیان کرد: در شرایط فعلی تنوع در فروش مهمترین شیوه  رقابت است زیرا بیمه گزار به محصولات هر شرکت نگاه کرده و بیمه نامه  متناسب با شرایط خودرا خریداری می کند.

وی عنوان کرد: بزرگترین مشکل و ضعف صنعت بیمه در بازاریابی و متقاعد کردن مشتری به خرید بیمه نامه است در اینجا بحث بازاریابی مطرح است اگر شبکه فروش و بازاریابی توسعه پیدا کند دررشد فروش نیز تاثیر به سزایی دارد.

معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت بیمه ما توضیح داد:بیمه گزار برای خرید یک بیمه نامه وضعیت شرکت بیمه گر را در بحث پرداخت به موقع خسارات و تعهدات بررسی کرده و براساس تجربه از شرکتی که خسارات خودرا به موقع پرداخت می کند خرید می کند.

شیری بیان کرد: در حال حاضر شرکت های بیمه ای باید به سمت بیمه نامه های خرد به خصوص بیمه نامه عمر و زندگی بروند این بیمه نامه ها مانند قلکی هستند که با جمع آوری نقدینگی و سرمایه گذاری آن در بازار سرمایه و جاهای دیگر به اقتصاد کشور نیز کمک می کنند.

شیری اظهار کرد:  جالب است که این مسئله خود باعث کاهش تورم نیز می شود زیرا پول را به صورت خرد جمع آوری و سرمایه گذاری کرده و با جمع آوری نقدینگی تاثیر مستقیمی برکاهش تورم خواهد داشت که موجب رونق اقتصادی نیز می شود.