خبر
بورس و سهام   عمران و معماری  
شرکت عمران و توسعه شاهد:

۶ دانگ سند مجتمع تجاری به نام "ثعمرا"

می متالز - شرکت عمران و توسعه شاهد از نتیجه دادگاه با شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش می متالز، شرکت عمران و توسعه شاهد از نتیجه دادگاه با شهرداری مشهد خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ۶ دانگ سند رسمی مالکیت مجتمع تجاری و اداری امین به نام شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان منتقل شد.

۶ دانگ سند مجتمع تجاری به نام

کد خبر: 136626
تاریخ: 1399/07/24 - 12:00
منبع: بورس نیوز

عمران و توسعه شاهد  شهرداری مشهد  ثعمرا 

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

"ثعمرا" برای اراضی پاداد سند گرفت

می متالز - شرکت عمران و توسعه شاهد برای بخشی از اراضی شرکت پاداد سند گرفت.
 

"ثعمرا" آماده پرداخت شد

می متالز - شرکت عمران و توسعه شاهد برنامه پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.
 در گزارش حسابرسی شده؛

سود هر سهم "ثعمرا" تغییری نداشت

می متالز - شرکت عمران و توسعه شاهد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود ۱۰۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری نداشته است.
 

پذیرش شرکت پاداد "ثعمرا" رد شد

می متالز - مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شاهد درباره پذیرش شرکت پاداد در فرابورس گفت: مدارک برای شرکت فرابورس ارسال شده و در مرحله اول مورد پذیرش قرار نگرفته و موضوع مجددا در حال پیگیری است.
 مدیرعامل "ثعمرا" خبرداد:

فروش زمین‌های پونک "ثعمرا" منوط به تصمیم شرکا

می متالز - مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شاهد گفت:باتوجه به اینکه ملک به صورم مشاعی است شرکت برای واگذاری و یا افراز آن در حال حاضر مذاکره با شرکا بوده و تصمیم گیری در فروش اراضی منوط به توافق با سایر شرکاست.
 

"ثعمرا" پروانه ساخت گرفت

می متالز - شرکت عمران و توسعه شاهد پروانه ساخت پروژه گلریز را اخذ کرد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما