خبر
ریلی و راه آهن   مصالح ساختمانی  
با اتصال راه‌آهن بندر امام خمینی به بندر لاذقیه محقق می‌شود

حرکت صادرات مصالح ساختمانی به سوریه روی خطوط ریلی

می متالز - با تکمیل خط آهن شلمچه ـ بصره و در ادامه اتصال بندر امام خمینی به خرمشهر، این بندر از طریق ریل به بندر لاذقیه سوریه متصل می‌شود و از این طریق امکان حمل‌ونقل ریلی بین ایران و سوریه به‌راحتی مهیا خواهد شد؛ امکانی که می‌تواند زمینه‌ساز ورود مصالح ساختمانی ایران به سوریه شود.

به گزارش می متالز، برخی منابع هزینه بازسازی سوریه را حدود ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند؛ برآوردی که می‌تواند بازار مصالح ساختمانی داخلی را در صورت صادرات به این کشور به تحرک وادارد.
 این فرصتی است که از یک‌سو می‌تواند تولید مصالح ساختمانی در ایران را رونق بخشد و از سوی دیگر مصالح ساختمانی با نرخ تمام‌شده کمتر را در اختیار سوری‌ها قرار دهد.
در راستای بازسازی سوریه، صنف‌های گوناگون در زمینه مصالح ساختمانی کم‌وبیش در انتظار گشایش بازار این کشور هستند و معتقدند، یکی از موانع پیش‌روی آنها قرار گرفتن عراق بین ایران و سوریه است که با راه‌اندازی این ریل می‌توان این مانع را از سر راه برداشت.

 

اتصال راه‌آهن ایران به سوریه

مدیرعامل راه‌آهن گفت: با تکمیل خط‌آهن شلمچه ـ بصره و در ادامه اتصال بندر امام خمینی به خرمشهر، این بندر از طریق ریل به بندر لاذقیه سوریه متصل می‌شود.
نشست سه‌جانبه همکاری‌های حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور مدیرعامل راه‌آهن ایران و رئیسان راه‌آهن عراق و سوریه و همچنین مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برگزار شد.
در این آیین، مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اتصال ریلی خرمشهر به شلمچه با پیمانکاری و سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بنیاد مستضعفان اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همچنین اتصال بندر امام خمینی(ره) به بندر خرمشهر از طریق ریل به‌زودی عملیاتی می‌شود که فاز نخست آن در خرمشهر آغاز شده است.
سعید رسولی افزود: اهمیت این کریدور با اتصال بندر امام خمینی(ره) به خرمشهر چند برابر خواهد بود.
وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: به‌زودی شاهد اتصال ریلی بندر امام خمینی(ره) به بندر لاذقیه سوریه خواهیم بود.
مدیرعامل راه‌آهن اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: توسعه حمل‌ونقل ریلی، افزایش ترانزیت، توسعه صادرات و واردات و نحوه اتصال راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن شلمچه به بصره از مواردی است که در این نشست بررسی شد.
رسولی بیان‌ کرد: در این نشست سند جامع ۳جانبه در حوزه حمل‌ونقل ریلی بین ۳ کشور ارائه شده است که مهم‌ترین محورهای این سند در حوزه توسعه حمل‌ونقل ریلی بین این کشورها خواهد بود. با اتصال راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن شلمچه به بصره حلقه گمشده اتصال خطوط ریلی از ایران به عراق تا سوریه کامل شود.
وی ادامه داد: بدون شک راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن نماد و کلیدواژه توسعه هر کشور است و ایمنی و آسایش، برند راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن است.
مدیرعامل راه‌آهن اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ایران، سوریه و عراق ۳ کشور همسایه مهم منطقه هستند و تاکنون همکاری‌های خوبی داشته‌اند و امیدواریم در این نشست سه‌جانبه با همکاری‌های حمل‌ونقلی بتوانیم توافقنامه‌های خود را در این زمینه عملیاتی کنیم.
رسولی اضافه کرد: اتصال ریلی و برقراری کریدورهای ترانزیتی بین ۳ کشور خواسته مقامات عالی‌رتبه و ملت‌های این کشورها است و این، مسئولیت ما را در این زمینه به عنوان متولیان حمل‌ونقل ریلی بسیار سنگین کرده است.
وی ادامه داد: رهبر معظم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انقلاب بر توسعه حمل‌ونقل ریلی تاکید دارند و به همین منظور راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن ایران توسعه کریدورهای ترانزیتی با کشورهای همسایه را در دستورکار قرار داده است.
مدیرعامل راه‌آهن تصریح کرد: در نشست سه‌جانبه همکاری‌های حمل‌ونقلی بین ایران، عراق و سوریه برخی از مسائل می‌تواند به صورت دوجانبه بین ایران و عراق یا ایران و سوریه بررسی شود؛ هدف بزرگ ما در این نشست اتصال راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن شلمچه - بصره است و این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بزرگ مرزی قرار است ازسوی بنیاد مستضعفان تکمیل شود و راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن به عنوان بهره‌بردار با پیشینه بیش از ۹۰ سال اجرای این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را تضمین می‌کند تا با همکاری شرکت ساخت و راه‌آهن، این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بزرگ ریلی به سرعت اجرا شود.
رسولی گفت: ما آماده‌ایم هرگونه اطلاعات موردنیاز در این زمینه و بنیاد مستضعفان را در اختیار طرف عراقی قرار دهیم.
بر اساس ‌این گزارش، در این اجلاس طرف عراقی درباره سرمایه‌گذاری و شراکت بنیاد مستضعفان در این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مدیرعامل راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن پرسش کرد که رسولی گفت: رئیس بنیاد مستضعفان از مدیران ارشد خوشنام جمهوری اسلامی ایران است، بنیاد مستضعفان از قوی‌ترین شرکت‌ها و نهادها در ایران است و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی ‌است.
رسولی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن به عنوان دستگاه بهره‌بردار ضمانت این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را پذیرفته است و تضمین می‌کنیم که با جدیت این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را پیگیری کنیم.

 

مسیر حمل‌ونقل یکی از موانع پیش روی ایران و سوریه

کیوان کاشفی، رئیس کارگروه مشترک ایران و سوریه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ابتدا به عزم و اراده راسخ دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های بسیار بالا در هر دو کشور و از طرفی روابط عمیق سیاسی بین ایران و سوریه، همچنان سطح مناسبات اقتصادی دو کشور قابل دفاع نیست.
بر اساس اظهارات وی، در یک سال گذشته قدم‌های خوبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و سوریه برداشته شده است، اما موانعی مانند نبود ضمانتنامه‌های بیمه‌ای، نبود روابط بانکی و مشکلات موجود در مسیر حمل‌ونقل و ترانزیت اجازه نمی‌دهد که بخش‌های خصوصی دو کشور همکاری‌های خود را بیش از این افزایش دهند.

 

هزینه حمل‌ونقل به سوریه را باید درنظر گرفت

پیش از این نیز درباره ورود صنف تولیدکنندگان سیمان به این بازار، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: هنوز به‌‌شکل مشخص تکلیف بازار سوریه برای ما معلوم نیست که چه‌زمانی و با چه مکانیسمی قرار است تولیدکنندگان ایرانی وارد این بازار شوند.
البته شرکت‌های سیمانی از هم‌اکنون درحال تلاش هستند که بازار سیمان سوریه را در دست بگیرند.
عبدالرضا شیخان در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند باید کرایه حمل‌ونقل برای صادرات سیمان به سوریه را نیز درنظر گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که برای صادرات به سوریه ممکن است بخواهید از ترکیه وارد عمل شوید، عنوان کرد: ترکیه یکی از مدعی‌های ما برای گرفتن این بازار به‌شمار می‌رود و قصد صادرات به این کشور را دارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: از این‌رو بهترین گزینه برای راهیابی ایران به بازار سوریه در زمینه سیمان، کشور عراق است که البته دست‌اندرکاران در سطوح بالا در این زمینه رایزنی‌هایی را انجام داده‌اند.
شیخان ادامه داد: یک راه ورود از طریق کشور عراق است، هرچند عراق در زمینه سیمان درحال تبدیل شدن به کشوری تولیدکننده است، بنابراین می‌تواند کشور سوریه را پوشش دهد و ما نیز عراق را پوشش دهیم که از این طریق هزینه‌های حمل‌ونقل را به کمترین میزان برسانیم.
بر اساس این گزارش، اگر خط راه‌آهن ایران به سوریه راه‌اندازی شود، جای شکی نیست که مشکل حمل‌ونقل مصالح ساختمانی برای ورود به این کشور برطرف خواهد شد.

کد خبر: 43765
تاریخ: 1398/04/16 - 12:13
منبع: روزگار معدن

صادرات  مصالح ساختمانی  خطوط ریلی  راه‌آهن  سوریه 

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 همراه با کیش اینوکس؛

"سرمایه‌گذاری" تنها دلیل تاب‌آوری اقتصاد ایران

می متالز - نایب رئیس اتاق ایران گفت: آمار تجارت حاکی از آن بوده که از صادرات ۲۴ میلیارد دلاری ایران به ۱۶ کشور همسایه را باید از دلایل اساسی تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها دانست.
 در ماه اکتبر؛

تولید نفت عمان به بیش از ۳۰ میلیون بشکه رسید

می متالز - صادرات نفت این کشور در این دوره به ۹۷۱ هزار و ۹۹۵ بشکه در روز رسید.
 مدیر اجرایی UIC عنوان کرد:

پیام کلیدی هفتمین کنفرانس بین‌المللی ایستگاه‌های آینده

می متالز - مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده در تهران مدیر اجرایی UIC گفت: ایستگاه راه آهن فقط یک هاب حمل‌ونقل نیست، بلکه محلی برای تعاملات شهروندان است که اگر مورد غفلت قرار گیرد به بحران و معضلی در آینده تبدیل می‌شود.
 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر داد:

سه برنامه اصلی وزارت صنعت برای توسعه صادرات

می متالز - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به تاکید و دستور وزیر صنعت برای توسعه صادرات به چین و هند و ۱۵ کشور همسایه، از سه برنامه ویژه این وزارتخانه برای تحقق این مهم خبر داد.
 

باید به موضوع استانداردسازی محصولات صادراتی حساس‌ شد

می متالز - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: باید به موضوع استانداردسازی محصولات صادراتی حساس‌تر شد و از سوی دیگر باید در صادرات محصولات غیرنفتی، فرایند را به حداقل زمان کاهش داد.
 

اکوسیستم دوستدار محیط‌زیست در قلب پاریس

می متالز - با تغییر ماهیت راه‌آهن قدیمی کلانشهر پاریس به زودی حجم عظیمی از سرسبزی و نشاط قلب این شهر را دربر خواهد گرفت.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما