تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۴۲
کد خبر: ۲۰۸۵۶۹
‌می‌متالز - اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سایپا در نماد هساپا۱۰۸ به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت سایپا (خساپا) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر […]

به گزارش می‌متالز،

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سایپا در نماد هساپا۱۰۸

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت سایپا (خساپا) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

https://tse.ir/news/newsFiles/FILE/۶۶۶۰۷hesapa.pdf

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک ملت در نماد هملت۱۰۸

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک ملت (وبملت) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

https://tse.ir/news/newsFiles/FILE/۶۶۶۰۸hemelat.pdf

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک تجارت در نماد (هتجار۱۰۸)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک تجارت (وتجارت) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

https://tse.ir/news/newsFiles/FILE/۶۶۶۰۹hetejar.pdf

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پالایش نفت تهران در نماد (هتران۱۰۸)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت پالایش نفت تهران (شتران) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

https://tse.ir/news/newsFiles/FILE/۶۶۶۱۰hetran.pdf

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ایران خودرو در نماد (هخود۱۰۸)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

https://tse.ir/news/newsFiles/FILE/۶۶۶۱۱hekhod.pdf

منبع: بورس امروز

مطالب مرتبط