تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۲:۱۵
کد خبر: ۲۱۳۴۸۰
‌می‌متالز - مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه تجارت‌نو برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، صبح امروز برگزار شد.

به گزارش می‌متالز، در مجمع عمومی عادی شرکت بیمه تجارت‌نو که با حضور۹۲/۷۱درصدی سهامداران این شرکت بیمه‌ای برگزار شد نیما نورالهی، مدیرعامل این شرکت به بیان دست‌آورد‌های مهم این شرکت بیمه‌ای در سال ۹۹ پرداخت.

جهش قابل توجه ۹۰ درصدی حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تجارت‌نو، یکی از مواردی بود که در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ این شرکت بیمه‌ای خودنمایی می‌کرد.

از سوی دیگر، سودناخالص فعالیت عملیات بیمه‌ای شرکت بیمه تجارت‌نو در سال ۱۳۹۹ با رشدی ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم دو میلیون و ۹۳۳ هزار و ۱۱۲ میلیون ریال رسیده است.

موارد مذکور تنها درخشش عملکرد تیم شرکت بیمه تجارت‌نو در سال ۱۳۹۹ نبود چراکه سودخالص این شرکت بیمه‌ای هم در سال ۱۳۹۹ پس از کسر مالیات بارشدی ۱۸۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ رقم سه میلیون و ۶۲۱ هزار و ۳۱۶ میلیون ریال اعلام شد.

ناگفته نماند که شرکت بیمه تجارت‌نو درسال ۱۳۹۹ با افزایش ۹۲ درصدی، سرمایه خود را از مبلغ ۱.۵۷۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد.

این افزایش سرمایه از محل سودانباشته و اندوخته سرمایه‌ای بود.

هرچند که شرکت بیمه تجارت‌نو به این میزان افزایش سرمایه هم رضایت نداد و قصد دارد با توجه به عملکرد مناسب خود در سال ۱۳۹۹، سرمایه خود را از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سودانباشته و اندوخته سرمایه‌ای، در سال ۱۴۰۰ افزایش دهد.

منبع: چابک آنلاین