تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۱۴
کد خبر: ۲۱۲۹۷۶
رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس خبر داد:
‌می‌متالز - رضا نوحی از تدوین مقررات مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی با امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌­پذیر خبر داد و گفت: این نخستین نوع صندوق سرمایه‌گذاری خواهد بود که هم‌زمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و بورس­‌ها جهت سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحد‌های سرمایه‌­گذاری بهره می‌گیرد.

به گزارش می‌متالز، رئیس اداره امور صندوق ­های سرمایه­ گذاری سازمان بورس در این خصوص گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق ­های سرمایه‌گذاری طوری تدوین شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق­‌های سهامی است. در این صندوق ­ها عمده پرتفوی صندوق را سرمایه ­گذاری در سهام و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال بوده و مدیر صندوق می­ تواند بر اساس نصاب تعریف شده، نسبت به سرمایه ­گذاری در سهام و حق تقدم سهام اقدام کند.

رضا نوحی، این صندوق­‌ها را دارای واحد‌های ممتاز و عادی عنوان کرد و افزود: واحد‌های عادی صندوق دارای کف بازدهی بوده و از طرف دیگر برای آن­ها سقف بازدهی در نظر گرفته شده است. تامین حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحد‌های عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحد‌های ممتاز انجام می‌شود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین شده برای واحد‌های عادی باشد، مازاد بازدهی واحد‌های عادی نسبت به سقف تعیین شده به واحد‌های ممتاز تعلق می ­گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه مورد محاسبه قرار گرفته و باید اعلام شود.

شرایط واحد‌های عادی


وی توضیح داد: در این صندوق ­ها برای ورود و خروج متقاضیان سرمایه­ گذاری در واحد‌های عادی از سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال استفاده می­شود و ورود و خروج متقاضیان سرمایه ­گذاری در واحد‌های ممتاز از طریق معاملات واحد‌های ممتاز در بورس انجام می‌شود؛ به عبارتی این نخستین نوع صندوق سرمایه­ گذاری خواهد بود که هم‌زمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و بورس ­ها جهت سرمایه­ گذاری و انتقال مالکیت واحد‌های سرمایه ­گذاری بهره می­گیرد.


شرایط واحد‌های ممتاز


رئیس اداره امور صندوق­‌های سرمایه ­گذاری افزود: با توجه به اینکه واحد‌های ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحد‌های عادی هستند، لذا قابل ابطال نبوده و صرفا از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به منظور توسعه صندوق، صدور واحد‌های ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق به نام مدیر صندوق پیش­‌بینی شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحد‌های عادی تا ۲ برابر ارزش کل واحد‌های ممتاز صادر شده امکان‌­پذیر است.


نحوه شکل گیری و ارکان صندوق


نوحی در خصوص نحوه شکل‌­گیری و ارکان صندوق اظهار داشت: مقررات مربوطه طوری تدوین شده است که صندوق حداقل تعداد ارکان را داشته باشد. ارکان این صندوق شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس هستند. در این صندوق ­ها واحد‌های ممتاز در دو نوع اول و دوم ارائه می­ شود. صرفاً دارندگان واحد‌های ممتاز نوع اول دارای اختیار شرکت در مجامع و رای­ گیری بوده و در سایر موارد ویژگی­‌های واحد‌های ممتاز نوع اول و دوم مشابه یکدیگر است.

وی ادامه داد: واحد‌های ممتاز غیرقابل ابطال بوده و در بورس قابل معامله هستند. این صندوق­‌ها با پذیره نویسی واحد‌های ممتاز به مبلغ حداقل ۵، ۰۰۰ میلیارد ریال مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و صدور واحد‌های عادی صرفاً بعد از دریافت مجوز فعالیت امکان پذیر است.


مهمترین مزیت صندوق اهرمی


همان طور که در بالا اشاره شد، رئیس اداره امور صندوق­های سرمایه­ گذاری سازمان بورس، بزرگترین مزیت این نوع صندوق ­ها را امکان سرمایه­ گذاری همزمان سرمایه­ گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر در واحد‌های این صندوق­‌ها بیان کرد و گفت: براین اساس، اشخاص ریسک­‌پذیر می ­توانند نسبت به سرمایه­ گذاری در واحد‌های ممتاز این صندوق اقدام کنند و اشخاص ریسک­‌گریز با سرمایه‌گذاری در واحد‌های عادی این صندوق، حداقل بازدهی عنوان شده در امیدنامه صندوق را به دست می­ آورند.


محدوده بازدهی


وی تصریح کرد: محدوده بازدهی تعیین شده شامل، کف و سقف بازدهی بوده و در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از کف بازدهی اعلامی باشد، حداقل بازدهی اعلام شده برای دارندگان واحد‌های عادی از محل واحد‌های ممتاز این صندوق تامین می­ شود؛ از سویی دیگر چنانچه بازدهی صندوق بیش از سقف بازدهی تعیین شده باشد، مازاد بازدهی ایجاد شده از محل واحد‌های عادی نسبت به سقف مذکور، به واحد‌های سرمایه‌­گذاری ممتاز تعلق می­ گیرد.


مزایای واحد‌های ممتاز


رضا نوحی تاکید کرد: سرمایه­ گذاری در واحد‌های ممتاز این صندوق، این امکان را برای سرمایه­ گذاران یادشده فراهم می‌کند تا از منابع جمع ­آوری شده از محل واحد‌های سرمایه­ گذاری عادی به عنوان اهرم استفاده کنند. به همین منظور هر گونه تغییرات در کلیات بازار سرمایه، اثر مضاعفی را بر بازدهی واحد‌های ممتاز متصور می‌کند.

رئیس اداره امور صندوق ­های سرمایه ­گذاری اظهار کرد: با توجه به اینکه این صندوق از نوع صندوق­‌های سهامی است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر مجاز به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می ­توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند.

نوحی در ادامه اظهار کرد: با توجه به بازدهی قابل قبول سرمایه­ گذاری بلند مدت در بازار سرمایه، انتظار می­ رود با استقبال هر دو طیف سرمایه­ گذاران از سرمایه­ گذاری در این صندوق، شاهد پاسخگویی همزمان به نیاز‌های سرمایه‌گذاران ریسک پذیر و ریسک گریز با استفاده از یک ابزار باشیم.

وی خاطر نشان کرد: اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یاد شده به مدت یک هفته در تارنمای سازمان جهت دریافت اظهارات فعالان بازار سرمایه قرار می­ گیرد و پس از آن ابلاغ خواهد شد. اساسنامه، امیدنامه و امیدنامه (بدون پرداخت سود) مذکور از دسترسی ذیل قابل دریافت است. فعالان بازار سرمایه، می­ توانند نسبت به ارائه نظرات تخصصی خود از طریق ارسال مکاتبات به اداره امور صندوق‌های سرمایه­ گذاری در خصوص اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یاد شده اقدام کنند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)